komputery, akcesoria komputerowe, monitory, części komputerowe
pozycji 0 na kwotę 0 pln
Wyszukaj:

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1.Właścicielem sklepu komputery-sklep.com.pl jest SlasH Krzysztof Binkowski, prowadzący działalność gospodarczą w Bydgoszczy przy ul. Potockiego 1/3, zarejestrowaną w UM Bydgoszczy, WRiSM pod numerem 114329, o numerze NIP 879-113-09-14 – dalej zwany Sprzedający.
2. Klientem dokonującym zakupu w sklepie komputery-sklep.com.pl może być:
a) Konsument czyli osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, albo
b) Przedsiębiorca czyli osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
3. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Przy wysyłce towarów na terenie Polski ceny nie są obciążane żadnymi dodatkowymi opłatami lub podatkami. Ceny w sklepie internetowym komputery-sklep.com.pl aktualizowane są automatycznie z cenników dystrybutorów i mogą ulegać zmianie każdorazowo po aktualizacji. Może się zdarzyć, iż danego produktu nie ma w danej chwili w żadnym z magazynów dystrybutorów, z którymi współpracujemy. W takim przypadku Sprzedający skontaktuje się z Klientem najszybciej, jak to możliwe w celu poinformowania o zaistniałej sytuacji bądź renegocjacji zamówienia.
4. Zamówienia można składać tylko poprzez witrynę internetową (sklep internetowy). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca w momencie potwierdzenia złożenia zamówienia przez Klienta, obejmująca cenę produktu i opłatę za przesyłkę. Stali Klienci mogą dokonywać zamówień drogą e-mailową, w treści podając nazwę/y towaru/ów, ilość oraz ewentualnie korygując dane fakturowe i wysyłkowe.
5. Również inne elementy oferty, jak zawartość zestawu, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią z momentu złożenia zamówienia przez Klienta.
6. Zawartość witryny internetowej sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego (pełni jedynie rolę informacji handlowej), a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient, składając zamówienie, składa ofertę kupna zamawianych przedmiotów, zgodnie z informacją na ich temat znajdującą się w momencie zamówienia na witrynie sklepu.
7. W przypadku złożenia zamówienia przez klienta drogą internetową (strona www) momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment osobistego - telefonicznego bądź e-mailowego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu (potwierdzona wysyłanym do klienta e-mailem).

II. Realizacja zamówienia

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie adresu e-mailowego oraz numeru telefonu, umożliwiającego Sprzedającemu weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia Sprzedający potwierdzi je telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Sprzedający może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.
2. Moment telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia przez Sprzedającego jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego zostaje ono skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do zamawiającego. Niemniej, Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy kupna - sprzedaży, umożliwić zamawiającemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia, włącznie z rezygnacją przez zamawiającego z zakupu (odstąpienia od umowy).
3. W uzasadnionych przypadkach Sprzedający zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty. Czas realizacji zamówienia składa się z okresu od złożenia zamówienia towaru do czasu potrzebnego na dostarczenie gotowej przesyłki do klienta. Jest on zależny od wybranego sposobu dostarczenia towaru i wynosi od 1 do 10 dni roboczych. Jest równy całkowitemu terminowi realizacji zamówienia, jeśli zamówione produkty są dostępne od ręki w naszym magazynie lub magazynach dystrybutorów.
4. Dostawa pocztą oznacza od 2 do 3 dni roboczych od wysłania towaru, a przesyłka wysłana firmą kurierską trafia do adresata po 24-48 godz. po nadaniu (wyłączając soboty i niedziele). W przypadku chwilowego braku zamówionego towaru w magazynie czas ten może się wydłużyć. O takim przypadku klient każdorazowo jest informowany, pocztą elektroniczną lub telefonicznie, niezwłocznie po złożeniu zamówienia. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie.
5. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firmy kurierskiej (bez ograniczeń ceny) lub za pośrednictwem Poczty Polskiej (zamówienia do wartości 200 PLN). Klient ponosi koszty dostawy (18 PLN w przypadku dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej i 28 PLN w przypadku płatności za pobraniem; 25 PLN w przypadku dostawy kurierskiej i 35 w przypadku płatności za pobraniem - przy towarach o wartości do 1000 zł). Opłata pobierana jest za każdą paczkę, która wchodzi w skład przesyłki. Według regulaminu prowadzimy sprzedaż tylko na terenie Polski. Dowód zakupu (oryginał faktury VAT lub paragon fiskalny) jest dołączany do przesyłki. Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:
• Przelewem na rachunek bankowy. Numer rachunku dostępny jest w linku KONTAKT oraz podawany jest w koszyku gdy wybierzecie Państwo opcję płatności PRZELEW. Na życzenie podajemy numer rachunku bankowego również przez pocztę e-mail po skierowaniu zamówienia do realizacji. Na życzenie wysyłamy fakturę pro-forma (dotyczy odbiorców instytucjonalnych). Towar wysyłamy po wpłynięciu kwoty na rachunek.
• Przy odbiorze, czyli za tzw. pobraniem. W przypadku Poczty Polskiej wartość transakcji opłacanych w ten sposób jest ograniczona do 200 PLN.
• W systemie ratalnym firmy Żagiel, po dokonaniu weryfikacji wniosku kredytowego złożonego przez Klienta oraz podpisaniu przez Niego umowy ratalnej (przy towarach o wartości powyżej 200 zł brutto).
6. Ze względu na jakość i bezpieczeństwo usługi w przypadku wysyłki towaru o wartości powyżej 200 PLN i/lub wagi powyżej 5 kg, Sprzedający korzysta z pośrednictwa poczty kurierskiej.

III. Reklamacje

1. Przedmiotem sprzedaży oferowanym przez Sprzedającego jest sprzęt komputerowy, biurowy, prezentacyjny, peryferia, multimedia, materiały eksploatacyjne, elementy sieci komputerowych oraz oprogramowanie. Wszystkie produkty w ofercie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Oferty promocyjne są aktualne do wyczerpania zapasów magazynowych.
2. Konsument ma prawo do złożenia reklamacja towaru na zasadach przewidzianych w gwarancji albo warunkach określonych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176), ze szczególnym uwzględnieniem art. 8. Wybór trybu reklamacyjnego należy do konsumenta.
3. Przedsiębiorca ma prawo do złożenia reklamacji towaru na zasadach przewidzianych w gwarancji albo w ramach rękojmi za wady.
4. Reklamowany towar, po jego odpowiednim zabezpieczeniu, należy przesłać (lub dostarczyć w inny sposób) na adres Sprzedającego wskazany na początku niniejszego regulaminu.
5.Do reklamowanego towar należy dołączyć opis problemu i wskazać żądany tryb i sposób rozpatrzenia reklamacji, a także wskazać dane kontaktowe (adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu).
6.Sprzedający nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

V. Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem Sprzedającego, może w terminie 14 dni ods tąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie - formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy.
2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
1) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedający wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną ni ż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach
- od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
2) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
5. Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.
6. Koszt zwrotu rzeczy ponosi konsument. Sprzedający nie zwraca konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki, tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego.
7. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 us t. 3 i art. 21 us t. 2 ww. us tawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem Sprzedającego lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.

V. Ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu komputery-sklep.com.pl są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
2. Struktura witryny sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania witryn nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera.

VI. Postanowienia końcowe

1. Zabronione jest umieszczenia na stronie sklepu treści o charakterze bezprawnym, naruszających powszechnie obowiązujące normy prawne.
2. Wszelkie spory związane z realizacją umowy między Sprzedającym a Konsumentem będą rozstrzygane przez sąd właściwy według kodeksu postępowania cywilnego. Wszelkie spory związane z realizacją umowy między Sprzedającym a Przedsiębiorcą będą rozstrzygane przez sąd powszechny w Bydgoszczy.