komputery, akcesoria komputerowe, monitory, części komputerowe
pozycji 0 na kwotę 0 pln
Wyszukaj:

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1.Właścicielem sklepu komputery-sklep.com.pl jest SlasH Krzysztof Binkowski, prowadzący działalność gospodarczą w Bydgoszczy przy ul. Potockiego 1/3, zarejestrowaną w UM Bydgoszczy, WRiSM pod numerem 114329, o numerze NIP 879-113-09-14 – dalej zwany Sprzedający.
2. Klientem dokonującym zakupu w sklepie komputery-sklep.com.pl może być:
a) Konsument czyli osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, albo
b) Przedsiębiorca czyli osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
3. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Przy wysyłce towarów na terenie Polski ceny nie są obciążane żadnymi dodatkowymi opłatami lub podatkami. Ceny w sklepie internetowym komputery-sklep.com.pl aktualizowane są automatycznie z cenników dystrybutorów i mogą ulegać zmianie każdorazowo po aktualizacji. Może się zdarzyć, iż danego produktu nie ma w danej chwili w żadnym z magazynów dystrybutorów, z którymi współpracujemy. W takim przypadku Sprzedający skontaktuje się z Klientem najszybciej, jak to możliwe w celu poinformowania o zaistniałej sytuacji bądź renegocjacji zamówienia.
4. Zamówienia można składać tylko poprzez witrynę internetową (sklep internetowy). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca w momencie potwierdzenia złożenia zamówienia przez Klienta, obejmująca cenę produktu i opłatę za przesyłkę. Stali Klienci mogą dokonywać zamówień drogą e-mailową, w treści podając nazwę/y towaru/ów, ilość oraz ewentualnie korygując dane fakturowe i wysyłkowe.
5. Również inne elementy oferty, jak zawartość zestawu, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią z momentu złożenia zamówienia przez Klienta.
6. Zawartość witryny internetowej sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego (pełni jedynie rolę informacji handlowej), a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient, składając zamówienie, składa ofertę kupna zamawianych przedmiotów, zgodnie z informacją na ich temat znajdującą się w momencie zamówienia na witrynie sklepu.
7. W przypadku złożenia zamówienia przez klienta drogą internetową (strona www) momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment osobistego - telefonicznego bądź e-mailowego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu (potwierdzona wysyłanym do klienta e-mailem).

II. Realizacja zamówienia

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie adresu e-mailowego oraz numeru telefonu, umożliwiającego Sprzedającemu weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia Sprzedający potwierdzi je telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Sprzedający może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.
2. Moment telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia przez Sprzedającego jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego zostaje ono skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do zamawiającego. Niemniej, Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy kupna - sprzedaży, umożliwić zamawiającemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia, włącznie z rezygnacją przez zamawiającego z zakupu (odstąpienia od umowy).
3. W uzasadnionych przypadkach Sprzedający zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty. Czas realizacji zamówienia składa się z okresu od złożenia zamówienia towaru do czasu potrzebnego na dostarczenie gotowej przesyłki do klienta. Jest on zależny od wybranego sposobu dostarczenia towaru i wynosi od 1 do 10 dni roboczych. Jest równy całkowitemu terminowi realizacji zamówienia, jeśli zamówione produkty są dostępne od ręki w naszym magazynie lub magazynach dystrybutorów.
4. Dostawa pocztą oznacza od 2 do 3 dni roboczych od wysłania towaru, a przesyłka wysłana firmą kurierską trafia do adresata po 24-48 godz. po nadaniu (wyłączając soboty i niedziele). W przypadku chwilowego braku zamówionego towaru w magazynie czas ten może się wydłużyć. O takim przypadku klient każdorazowo jest informowany, pocztą elektroniczną lub telefonicznie, niezwłocznie po złożeniu zamówienia. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie.
5. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firmy kurierskiej (bez ograniczeń ceny) lub za pośrednictwem Poczty Polskiej (zamówienia do wartości 200 PLN). Klient ponosi koszty dostawy (18 PLN w przypadku dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej i 28 PLN w przypadku płatności za pobraniem; 25 PLN w przypadku dostawy kurierskiej i 35 w przypadku płatności za pobraniem - przy towarach o wartości do 1000 zł). Opłata pobierana jest za każdą paczkę, która wchodzi w skład przesyłki. Według regulaminu prowadzimy sprzedaż tylko na terenie Polski. Dowód zakupu (oryginał faktury VAT lub paragon fiskalny) jest dołączany do przesyłki. Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:
• Przelewem na rachunek bankowy. Numer rachunku dostępny jest w linku KONTAKT oraz podawany jest w koszyku gdy wybierzecie Państwo opcję płatności PRZELEW. Na życzenie podajemy numer rachunku bankowego również przez pocztę e-mail po skierowaniu zamówienia do realizacji. Na życzenie wysyłamy fakturę pro-forma (dotyczy odbiorców instytucjonalnych). Towar wysyłamy po wpłynięciu kwoty na rachunek.
• Przy odbiorze, czyli za tzw. pobraniem. W przypadku Poczty Polskiej wartość transakcji opłacanych w ten sposób jest ograniczona do 200 PLN.
• W systemie ratalnym firmy Żagiel, po dokonaniu weryfikacji wniosku kredytowego złożonego przez Klienta oraz podpisaniu przez Niego umowy ratalnej (przy towarach o wartości powyżej 200 zł brutto).
6. Ze względu na jakość i bezpieczeństwo usługi w przypadku wysyłki towaru o wartości powyżej 200 PLN i/lub wagi powyżej 5 kg, Sprzedający korzysta z pośrednictwa poczty kurierskiej.

III. Reklamacje

1. Przedmiotem sprzedaży oferowanym przez Sprzedającego jest sprzęt komputerowy, biurowy, prezentacyjny, peryferia, multimedia, materiały eksploatacyjne, elementy sieci komputerowych oraz oprogramowanie. Wszystkie produkty w ofercie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Oferty promocyjne są aktualne do wyczerpania zapasów magazynowych.
2. Konsument ma prawo do złożenia reklamacja towaru na zasadach przewidzianych w gwarancji albo warunkach określonych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176), ze szczególnym uwzględnieniem art. 8. Wybór trybu reklamacyjnego należy do konsumenta.
3. Przedsiębiorca ma prawo do złożenia reklamacji towaru na zasadach przewidzianych w gwarancji albo w ramach rękojmi za wady.
4. Reklamowany towar, po jego odpowiednim zabezpieczeniu, należy przesłać (lub dostarczyć w inny sposób) na adres Sprzedającego wskazany na początku niniejszego regulaminu.
5.Do reklamowanego towar należy dołączyć opis problemu i wskazać żądany tryb i sposób rozpatrzenia reklamacji, a także wskazać dane kontaktowe (adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu).
6.Sprzedający nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.


                                                        V. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 roku (Dz.U. Nr 22, poz. 271) - Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od daty odebrania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Zwracany towar wysyłany jest przez Konsumenta na własny koszt.
3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu dziesięciodniowego liczonego od momentu dostarczenia towaru,
2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
6) dostarczania prasy,
7) usług w zakresie gier hazardowych.
5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta do towaru powinno być dołączone:
- oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz ze wskazaniem numeru konta bankowego lub innego sposobu zwrotu pieniędzy,
- paragon lub faktura VAT.

6. Zwracany towar po jego odpowiednim zabezpieczeniu należy przesłać (lub dostarczyć w inny sposób) na adres Sprzedającego wskazany na początku niniejszego regulaminu.
7. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
8. Prawo odstąpienia od umowy zgodnie z art. 1 niniejszego działu nie przysługuje Przedsiębiorcy.

V. Ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu komputery-sklep.com.pl są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
2. Struktura witryny sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania witryn nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera.

VI. Postanowienia końcowe

1. Zabronione jest umieszczenia na stronie sklepu treści o charakterze bezprawnym, naruszających powszechnie obowiązujące normy prawne.
2. Wszelkie spory związane z realizacją umowy między Sprzedającym a Konsumentem będą rozstrzygane przez sąd właściwy według kodeksu postępowania cywilnego. Wszelkie spory związane z realizacją umowy między Sprzedającym a Przedsiębiorcą będą rozstrzygane przez sąd powszechny w Bydgoszczy.